/ 60

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ

Upload: BatTu.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 5745|Tải về: 13|Cấp: Đại học

lời mở đầu khoa học - công nghệ là mét trong những vấn đề được nhân loại quan tâm nhất hiện nay. có thể nói, sự ra đời và phát triển của khoa học là thành quả vĩ đại của trí tuệ con người. khoa học đã và đang giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hoạt động của con người và vai trò đó ngày càng được khẳng định trong tiến trình phát triển của nhân loại. cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại nhất là trong giai đoạn phát triển mới của nã - giai đoạn cách mạng công nghệ, có tác động hết sức sâu sắc đến mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người, buộc mọi người phải đổi mới cách suy nghĩ, cách giải quyết những vấn đề cơ bản nhất đang được đặt ra. bước sang thế kỉ xxi, cuộc cách mạng khoa hoc -...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.