Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh

Upload: HienVo.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2975|Tải về: 10|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

i/ phần mở đầu:1. lý do chọn đề tài: - hồ chí minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho việt nam. - cuộc đời hồ chí minh là một cuộc hành trình huyền thoại. trong chuyến hành trình 30 năm đi tìm đường cứu n

I/ PHẦN MỞ ĐẦU:

1. Lý do chọn đề tài:

- Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam.

- Cuộc đời Hồ Chí Minh là một cuộc hành trình huyền thoại. Trong chuyến hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước cho dân tộc mình (từ năm 1911 cho đến năm 1941), ông đã tới nhiều quốc gia khác nhau để trực tiếp quan sát những chuyển biến tại các nước châu Phi, châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và Trung Đông - một việc mà không có lãnh tụ nào khác làm được trong thế kỷ 20.

- Là nhà lãnh đạo được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng. Ông đồng thời cũng là một nhà văn, nhà thơ và nhà báo với nhiều tác phẩm viết bằng cả tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Anh. Là một nhà lãnh đạo nổi tiếng ở Đông Nam Á, ông đã kết hợp chủ nghĩa Marx với chủ nghĩa dân tộc Việt Nam.

2. Mục đích yêu cầu:

- Khái quát được tiểu sử Hồ Chí Minh, những hy sinh gian khổ lớn lao trong hành trình hơn 30 năm tìm đường cứu nước của Người.

- Cuộc đời Hồ Chí Minh là con đường vô tận, sống vì nước vì dân, chết vì nước vì dân. Lý tưởng duy nhất của cuộc đời Người chính là con đường Cách mạng giải phóng dân tộc, đưa nước tên Việt Nam từ 1 nước thuộc địa lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ thế giới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

3. Phương pháp nghiên cứu:

- Bài tiểu luận dựa trên tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối chủ trương của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nghiên cứu, so sánh, phân tích, sử dụng tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

4. Tài liệu tham khảo:

ã Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh – nhiều tác giả - NXB chính trị quốc gia – Hà Nội 2010

ã Hồ Chí Minh tiểu sử- tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia – Hà Nội, 2008

ã Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch - http://thehehochiminh.wordpress.com/2010/10/15/nhungmauchuyen1_trandantien/

ã Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Hồ Chủ Tịch - http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=6525

ã Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - http://***********/xem-tai-lieu/cuoc-doi-va-su-nghiep-cua-chu-tich-ho-chi-minh.283222.html

ã Hoàng Anh Tuấn – Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh - http://thpt-vinhxuan-thuathienhue.violet.vn/entry/show/entry_id/1246219

ã http://ruoitrau70.violet.vn/entry/show/entry_id/2035823

ã http://vi.wikipedia.org/wiki/Hồ_Chí_ Minh

5. Nội dung nghiên cứu:

– Tiểu sử và sự nghiệp Hồ Chí Minh

– Cuộc sống đời thường Hồ Chí Minh

– Tư tưởng Hồ Chí Minh

– Di sản về Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

I/ Phần mở đầu:

1. Lý do chọn đề tài:

2. Mục đích yêu cầu:

3. Tài liệu tham khảo:

4. Nội dung nghiên cứu:

II/ Phần trình bày:

1.Tiểu sử và sự nghiệp

a. Xuất thân & quê quán

b. Tuổi trẻ

c. Giai đoạn ở nước ngoài

d. Giai đoạn lãnh đạo

e. Giai đoạn cuối đời

f. Qua đời

2.Cuộc sống đời thường của Hồ Chí Minh

3.Tư tưởng Hồ Chí Minh

4.Di sản

5.Ảnh hưởngcủa Hồ Chí Minh ở Việt Nam ngày nay

a) Các câu nói nổi tiếng của Hồ Chí Minh

b) Tác phẩm văn học của Hồ Chí Minh

6.Tên gọi,bí danh,bút danh của Hồ Chí Minh

7.Hồ Chí Minh trong văn học nghệ thuật

a. Âm nhạc

b. Thơ,văn

c. Hội họa

d. Sân khấu

e. Điện ảnh

III/ Phần kết luận:

[Ẩn quảng cáo]