/ 18

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam

Upload: YenLu.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 28818|Tải về: 20|Cấp: Đại học

1. nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sản việt nam 1.1. bối cảnh lịch sử vào giữa thế kỷ xix, thực dân pháp tiến hành chiến tranh xâm lược việt nam. sau khi hoàn thành việc xâm lược và bình định bằng vũ lực. thực dân pháp thực hiện chính sách nô dịch nhân dân ta cả về kinh tế - chính trị- văn hoá. việt nam trở thành xã hội thuộc địa của pháp.chính sách cai trị của pháp đã làm cho mâu thuẫn trong xã hội việt nam trở nên gay gắt. đó là mâu thuẫn giữa các tầng lớp thống trị và nhân dân lãnh đạo cực khổ. mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc và việt nam với đế quốc, phong kiến. mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt, các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra liên tục và mạnh mẽ ở việt nam đầu...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.