/ 18

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam

Upload: YenLu.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 30242|Tải về: 57|Cấp: Đại học

1. nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sản việt nam 1.1. bối cảnh lịch sử vào giữa thế kỷ xix, thực dân pháp tiến hành chiến tranh xâm lược việt nam. sau khi hoàn thành việc xâm lược và bình định bằng vũ lực. thực dân pháp thực hiện chính sách nô dịch nhân dân ta cả về kinh tế - chí

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]