/ 27

Đặc điểm của thị trường lao động ở các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng dư thừa lao động ở Việt Nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử lý vấn đề này

Upload: BjnBuon.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1750|Tải về: 4|Cấp: Đại học

mở bài tăng trưởng kinh tế, hay nói chung mọi hoạt động kinh tế thì mục đích cuối cùng cũng là để phục vụ nhu cầu con người. nh­ vậy, lao động vừa là đầu vào cho quá trình tăng trưởng, vừa là người hưởng thụ những thành quả êy. trước đây, lao động chỉ được xem xét với góc độ số lượng, nhưng mô hình kinh tế hiện đại gần đây đã nhấn mạnh tới khía cạnh phi vật chất của lao động gọi là vốn nhân lực, đó là các lao động có kỹ năng sản xuất, lao động có thể vận hành được máy móc thiết bị phức tạp, những lao động có sáng kiến và phương pháp mới trong hoạt động kinh tế. việc hiểu yếu tố lao động theo hai khía cạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phân tích lợi thế và vai trò của yếu tố này trong quá trình...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.