/ 27

Đặc điểm của thị trường lao động ở các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng dư thừa lao động ở Việt Nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử lý vấn đề này

Upload: BjnBuon.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1982|Tải về: 4|Cấp: Đại học

mở bài tăng trưởng kinh tế, hay nói chung mọi hoạt động kinh tế thì mục đích cuối cùng cũng là để phục vụ nhu cầu con người. nh­ vậy, lao động vừa là đầu vào cho quá trình tăng trưởng, vừa là người hưởng thụ những thành quả êy. trước đây, lao động chỉ được xem xét với góc độ số lượng, nhưng mô hình

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]