Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đặc điểm ngôn ngữ thể hiện xúc cảm - tình cảm của trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề

Cấp:Đại học|Lượt xem:9289|Tải về:21|Số trang:80 | Ngày upload:19/03/2012

phần mở đầu i. lí do chọn đề tài con người là tổng hòa của các quan hệ xã hội (c.mác). con người muốn tồn tại thì phải gắn bó với cộng đồng. giao tiếp là một đặ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.