/ 80

Đặc điểm ngôn ngữ thể hiện xúc cảm - tình cảm của trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề

Upload: BunCha.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 9274|Tải về: 21|Cấp: Đại học

phần mở đầu i. lí do chọn đề tài con người là tổng hòa của các quan hệ xã hội (c.mác). con người muốn tồn tại thì phải gắn bó với cộng đồng. giao tiếp là một đặc trưng quan trọng của con người, trong đó ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất (v.i.lờnin). ngôn ngữ là công cụ giao tiếp của trẻ, làm cho trẻ nhanh chóng tham gia được vào xã hội của con người; ngôn ngữ còn là công cụ của tư duy, của nhận thức, là công cụ phát triển toàn diện nhân cách trẻ. lứa tuổi mầm non là giai đoạn phát triển về mọi mặt với tốc độ nhanh, trong đó sự phát triển ngôn ngữ tăng với tốc độ "siờu tốc". với trẻ em lứa tuổi mẫu giáo, hoạt động vui chơi có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự hình thành những phẩm chất và năng lực...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.