Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất chế biến sản phẩm ở Xí nghiệp Sản xuất chế biến suất ăn Nội Bài

Cấp:Đại học|Lượt xem:1087|Tải về:3|Số trang:16 | Ngày upload:04/12/2011

lời mở đầu với mục đích giúp cho sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế, vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong suốt thời gian học tại trường để giải

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.