/ 28

đặc trưng, bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Upload: KimChiHo.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 10184|Tải về: 14|Cấp: Đại học

mở đầu sau khi đất nước đã hoàn toàn độc lập đảng và nhân dân ta cùng nhau tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. đảng và nhà nước ta đã chủ trương xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế. tuy nhiên lúc đó nền kinh tế nước ta là nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bởi vậy nền kinh tế nước ta không những không phát triển mà còn trượt dài trên con đường suy thoái. trước tình hình đó tại đại hội đảng lần thứ vi tháng 12 năm 1986, đảng ta đã quyết định đổi mới kinh tế xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. mét trong những nội dung lớn của sự nghiệp đổi mới do đảng khởi xướng là: xây dựng nhà nước pháp quyền kiểu mới. đảng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.