/ 28

đặc trưng, bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Upload: KimChiHo.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 10559|Tải về: 18|Cấp: Đại học

mở đầu sau khi đất nước đã hoàn toàn độc lập đảng và nhân dân ta cùng nhau tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. đảng và nhà nước ta đã chủ trương xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế. tuy nhiên lúc đó nền kinh tế nước ta là nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bởi vậy nền kin

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]