Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Đài phát thanh – truyền hình Bắc Ninh

mục lục mục nội dung trang lời nói đầu 02 nội dung báo cáo thực tập 04 phần i. tổng quan về đài pt-th bắc ninh 04 i. giới thiệu sơ lược về đài pt-th bắc ninh 04

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1515|Tải về:5|Số trang:59

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: