/ 59

Đài phát thanh – truyền hình Bắc Ninh

Upload: NguyetChi.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 1714|Tải về: 5|Cấp: Đại học

mục lục mục nội dung trang lời nói đầu 02 nội dung báo cáo thực tập 04 phần i. tổng quan về đài pt-th bắc ninh 04 i. giới thiệu sơ lược về đài pt-th bắc ninh 04 ii. cơ cấu tổ chức 06 1. sơ đồ cơ cấu tổ chức nhân sự 06 2. nhiệm vụ các phòng ban 06 phần ii. khái niệm về dựng hình tuyến tính 08 phần iii. giới thiệu về phòng dựng hình i 09 1. sơ đồ 09 2. nguyên tắc chung để đấu nối các thiết bị 12 3. chức năng các thiết bị 12 4. nguyên lý làm việc 13 phần iv. khai thác thiết bị phòng dựng hình i 14 i. máy ghi hình betacam pvw-2800p 14 1. đặc điểm của pvw-2800p 14 2. chỉ tiêu kỹ thuật của pvw-2800p 15 3. mặt trước máy 17 4. mặt trong máy 24 5. mặt sau máy 25 ii. khai thác bàn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.