Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đài phát thanh – truyền hình Bắc Ninh

Cấp:Đại học|Lượt xem:1731|Tải về:5|Số trang:59 | Ngày upload:29/11/2011

mục lục mục nội dung trang lời nói đầu 02 nội dung báo cáo thực tập 04 phần i. tổng quan về đài pt-th bắc ninh 04 i. giới thiệu sơ lược về đài pt-th bắc ninh 04

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.