Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Đánh giá chất lượng bia qua đánh giá cảm quan

[font=&amp]m[font=&amp]ở đầu [font=&amp]bia ghi âm từ tiếng nước ngoài beer, bierra, la biere (nên trước đây bên ta có tên la de), phát sinh từ một danh từ bắc

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:723|Tải về:1|Số trang:20

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: