Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá chất lượng bia qua đánh giá cảm quan

Cấp:Đại học|Lượt xem:965|Tải về:1|Số trang:20 | Ngày upload:11/08/2012

[font=&amp]m[font=&amp]ở đầu [font=&amp]bia ghi âm từ tiếng nước ngoài beer, bierra, la biere (nên trước đây bên ta có tên la de), phát sinh từ một danh từ bắc

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.