/ 24

Đánh giá chung những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội

Upload: MinhThiTran.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 3907|Tải về: 17|Cấp: Đại học

phần i: lời mở đầu phần ii: nội dung chương i: những vấn đề chung về ngân hàng đầu tư và phát triển hà nội 1.1./ quá trình lịch sử hình thành của ngân hàng đầu tư và phát triển hà nội(1957-2008): 1.1.1./ giai đoạn trong chiến tranh 1957 - 1975: 1.1.2./ giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế thủ đô 1975 - 1900: 1.1.3./ giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đổi mới 1900 đến nay: 1.1.3.1./ 1990 - 1994: 1.1.3.2./ 1995 đến nay: 1.2./ cơ cấu tổ chức bộ máy hiện nay của ngân hàng đầu tư và phát triển hà nội: 1.2.1./ sơ đồ tổ chức của ngân hàng đầu tư và phát triển hà nội: 1.2.2./ chức năng của một số phòng ban: chương ii: tình hình kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển hà nội trong những năm gần đây 2.1./ tình hình hoạt động kinh doanh chung 2.2./...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.