Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của sốt dengue và sốt xuất huyết dengue tại khoa nội II bệnh viện Xanh Pôn

Cấp:Đại học|Lượt xem:1008|Tải về:9|Số trang:46 | Ngày upload:05/06/2012

đặt vấn đề sốt dengue và sốt xuất huyết dengue (sd/sxhd) xuất hiện ở việt nam từ những năm 1958. sd-sxhd đã là nguyên nhân của vụ dịch lớn tại việt nam năm.....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.