Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Đánh giá đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban thường vụ tỉnh uỷ Quảng Trị quản lý trong giai đoạn hiện nay

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chủ tịch hồ chí minh đã chỉ rõ: "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tố

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1060|Tải về:5|Số trang:118

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại Học Sư Phạm-Đại Học Huế

Ngày tạo: