Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban thường vụ tỉnh uỷ Quảng Trị quản lý trong giai đoạn hiện nay

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:1272|Tải về:6|Số trang:118 | Ngày upload:29/11/2011

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài chủ tịch hồ chí minh đã chỉ rõ: "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tố

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.