Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá hiệu quả điều trị mất răng loại Kennedy I và II bằng hàm khung

Cấp:Đại học|Lượt xem:1571|Tải về:7|Số trang:55 | Ngày upload:03/03/2012

đặt vấn đề mất răng là hậu quả không mong muốn thường gặp trong chuyên khoa răng-hàm-mặt. các điều tra dịch tễ học sức khỏe răng miệng cộng đồng ở việt nam và t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.