/ 55

Đánh giá hiệu quả điều trị mất răng loại Kennedy I và II bằng hàm khung

Upload: CaoPhuongThao.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 1565|Tải về: 7|Cấp: Đại học

đặt vấn đề mất răng là hậu quả không mong muốn thường gặp trong chuyên khoa răng-hàm-mặt. các điều tra dịch tễ học sức khỏe răng miệng cộng đồng ở việt nam và trên thế giới đã cho thấy mất răng chiếm tỷ lệ khá cao. theo điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc ở việt nam năm 1999-2000 thống kê số răng mất trung bình của một người ở lứa tuổi 35-44 là 2,10 răng và trên 45 tuổi là 6,64 răng [8]. điều tra của viện răng-hàm-mặt tiến hành năm 2002 trên 3384 đối tượng người lớn ở cả nông thôn và thành thị cho thấy trên 10% số người bị mất răng, trong đó thì mất răng toàn bộ hai hàm chiếm 1%; toàn bộ hàm trên chiếm 3,3%; mất răng toàn bộ hàm dưới chiếm 2,7%; còn lại hầu hết là mất răng lẻ tẻ [5]. trên thế giới: theo kết quả điều tra của...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.