/ 55

Đánh giá hiệu quả điều trị mất răng loại Kennedy I và II bằng hàm khung

Upload: CaoPhuongThao.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 1919|Tải về: 10|Cấp: Đại học

đặt vấn đề mất răng là hậu quả không mong muốn thường gặp trong chuyên khoa răng-hàm-mặt. các điều tra dịch tễ học sức khỏe răng miệng cộng đồng ở việt nam và trên thế giới đã cho thấy mất răng chiếm tỷ lệ khá cao. theo điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc ở việt nam năm 1999-2000 thống kê số răng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]