Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên vùng đất dốc ở huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An”

Cấp:Đại học|Lượt xem:1301|Tải về:8|Số trang:67 | Ngày upload:11/08/2012

phần i: đặt vấn đề 1.1 tính cấp thiết của đề tài: đất là tài nguyên vô cùng quý giá, là địa bàn phân bố của con người, là nơi phát triển xây dựng các cơ sở kin

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.