/ 67

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên vùng đất dốc ở huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An”

Upload: EunkeeJang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1292|Tải về: 8|Cấp: Đại học

phần i: đặt vấn đề 1.1 tính cấp thiết của đề tài: đất là tài nguyên vô cùng quý giá, là địa bàn phân bố của con người, là nơi phát triển xây dựng các cơ sở kinh tê – văn hoá – xã hội. đặc biệt đất là tài liệu không có gì thay thế được trong sản xuất nông - lâm – ngư nghiệp. hầu hết các nước trên thế giới đều xây dựng một nền kinh tế trên cơ sở phát triển nông nghiệp dựa vào khai thác tiềm năng của đất, lấy đó làm cơ sở cho sự phát triển của các ngành khác. do đó, việc tổ chức sử dụng nguồn tài nguyên đất hợp lý đầy đủ và đem lại hiệu quả cao theo quan điểm sinh thái và phát triển bền vững đang trở thành vấn đề cấp thiết. trong mấy thập kỷ gần đây, do sự gia tăng của dân số quá nhanh cùng với...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.