/ 91

Đánh giá hiệu quả tài chính dự án Đầu tư mới xây dựng dây chuyền sản xuất phôi thép đúc liên tục” tại công ty cổ phần sửa chữa ô tô Gang Thép.

Upload: CuKa.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 448|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mở đầu * tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: đánh giá hiệu quả tài chính của dự án là một nội dung vô cùng quan trọng trong việc xúc tiến các hoạt động đầu tư phát triển. nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động đầu tư, kế hoạch huy động và sử dụng vốn đầu tư. hiện nay đất nước ta đang trong

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]