Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá hiệu quả tài chính dự án Đầu tư mới xây dựng dây chuyền sản xuất phôi thép đúc liên tục” tại công ty cổ phần sửa chữa ô tô Gang Thép.

Cấp:Đại học|Lượt xem:322|Tải về:0|Số trang:91 | Ngày upload:05/06/2012

mở đầu * tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: đánh giá hiệu quả tài chính của dự án là một nội dung vô cùng quan trọng trong việc xúc tiến các hoạt động đầu tư

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.