/ 91

Đánh giá hiệu quả tài chính dự án Đầu tư mới xây dựng dây chuyền sản xuất phôi thép đúc liên tục” tại công ty cổ phần sửa chữa ô tô Gang Thép.

Upload: CuKa.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 315|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mở đầu * tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: đánh giá hiệu quả tài chính của dự án là một nội dung vô cùng quan trọng trong việc xúc tiến các hoạt động đầu tư phát triển. nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động đầu tư, kế hoạch huy động và sử dụng vốn đầu tư. hiện nay đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, do đó nhu cầu về sản xuất thép để phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cho phát triển xã hội đang là đòi hỏi cấp thiết. tuy nhiên, trong thực tế hiện nay đất nước ta có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất thép nhưng chủ yếu là cỏn thộp bằng phụi thộp trong nước chiếm từ 40 - 43%, còn lại phải nhập khẩu phụi thộp từ nước ngoài. như vậy có thể nói ngành luyện...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.