Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá kết quả của phương pháp TTTON cho – nhận noãn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương

Cấp:Đại học|Lượt xem:575|Tải về:0|Số trang:108 | Ngày upload:05/06/2012

bộ giáo dục và đào tạo bé y tế trường đại học y hà nội š&› vò minh ngọc đánh giá kết quả của phương pháp thô tinh trong ống nghiệm cho - nhận noãn tại bệnh viện

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.