/ 108

Đánh giá kết quả của phương pháp TTTON cho – nhận noãn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương

Upload: CuMeo.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 576|Tải về: 0|Cấp: Đại học

bộ giáo dục và đào tạo bé y tế trường đại học y hà nội š&› vò minh ngọc đánh giá kết quả của phương pháp thô tinh trong ống nghiệm cho - nhận noãn tại bệnh viện phụ sản trung ương đề cương nghiên cứu sinh hà nội - 2008 bộ giáo dục và đào tạo bé y tế trường đại học y hà nội š&› vò minh ngọc đánh giá kết quả của phương pháp thô tinh trong ống nghiệm cho - nhận noãn tại bệnh viện phụ sản trung ương đề cương nghiên cứu sinh chuyên ngành : phô khoa mã số : 60.72.13. 05 người hướng dẫn khoa học: ts. nguyễn viết tiến ts. phạm thị hoa hồng hà nội - 2008 các chữ viết tắt bmi : body mass index (chỉ số khối lượng cơ thể) btđn : buồng trứng đa nang bvpstư : bệnh viện phụ sản trung ương bvbmvtss : bảo vệ bà...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.