Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi ở người cao tuổi bằng kết hợp xương nẹp vít động tại Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện 198

Cấp:Đại học|Lượt xem:2979|Tải về:14|Số trang:99 | Ngày upload:05/06/2012

đặt vấn đề đầu trên xương đùi được chia thành bốn vùng: (1) chỏm xương đùi; (2) cổ xương đùi; (3) vùng mấu chuyển; (4) vùng dưới mấu chuyển. góy liên mấu chuyển

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.