Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp phối hợp với I 131 điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa

Cấp:Đại học|Lượt xem:1326|Tải về:6|Số trang:206 | Ngày upload:06/06/2012

đặt vấn đề ung thư biểu mô tuyến giáp (uttg) là bệnh ác tính thường gặp nhất, chiếm khoảng 90% và tỷ lệ tử vong vào khoảng 70% trong tổng số các ung thư tuyến n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.