Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá kết quả phẫu thuật gẫy kín thân xương đùi trẻ em ở bệnh viện Việt Đức

Cấp:Đại học|Lượt xem:592|Tải về:6|Số trang:43 | Ngày upload:15/10/2012

đặt vấn đề trong những năm trở lại đây tình hình chấn thương ngày càng nhiều và nghiêm trọng. đặc biệt tổn thương gẫy thân xương đùi do nguyên nhân chấn thương

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.