/ 8

Đánh giá lại khu hệ ếch nhái và bò sát tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

Upload: NguyenQuocDong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 653|Tải về: 2|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

tóm tắt: dựa trên kết quả của hoàng đức đạt và những người khác về ếch nhái vàbò sát ở cần giờ từ năm 1997, chúng tôi tiến hành đánh giá lại khu hệ ếch nhái và bò sát tạikhu vực này. kết quả đã bổ sung vào danh sách trước đó 9 loài (2 loài ếch nhái và 7 loài bòsát), đồng thời cũng đã đưa ra khỏi dan

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]