Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá lại khu hệ ếch nhái và bò sát tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

Cấp:Đại học|Lượt xem:438|Tải về:1|Số trang:8 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

tóm tắt: dựa trên kết quả của hoàng đức đạt và những người khác về ếch nhái vàbò sát ở cần giờ từ năm 1997, chúng tôi tiến hành đánh giá lại khu hệ ếch nhái và

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.