/ 8

Đánh giá lại khu hệ ếch nhái và bò sát tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

Upload: NguyenQuocDong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 462|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

tóm tắt: dựa trên kết quả của hoàng đức đạt và những người khác về ếch nhái vàbò sát ở cần giờ từ năm 1997, chúng tôi tiến hành đánh giá lại khu hệ ếch nhái và bò sát tạikhu vực này. kết quả đã bổ sung vào danh sách trước đó 9 loài (2 loài ếch nhái và 7 loài bòsát), đồng thời cũng đã đưa ra khỏi danh sách cũ 3 loài bò sát vì xác nhận các loài này hiệnkhông còn hoặc không có ở khu vực nghiên cứu. khu hệ ếch nhái, bò sát ở cần giờ được xácnhận lại gồm có 46 loài với 11 loài ếch nhái và 35 loài bò sát. có 12 loài ếch nhái và bò sátquý hiếm tại khu vực nghiên cứu, trong đó 6 loài có trong nghị định 32/2006/nđ-cp củachính phủ (2006) và 12 loài có trong sách đỏ việt nam (2007). tên loài và hệ thống phânloại...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.