Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT CỦA ĐÀN LỢN ĐỰC GIỐNG LANDRACE, YORKSHIE VÀ MASTER NUÔI TẠI XÍ NGHIỆP LỢN CẦU DIỄN - TỪ LIÊM - HÀ NỘI

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ---------------------------- nguyễn ngọc duy đánh giá sức sản xuất của đàn lợn đực giống landrace, york

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1455|Tải về:10|Số trang:88

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ngày tạo: