/ 89

ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT CỦA ĐÀN LỢN ĐỰC GIỐNG LANDRACE, YORKSHIE VÀ MASTER NUÔI TẠI XÍ NGHIỆP LỢN CẦU DIỄN - TỪ LIÊM - HÀ NỘI

Upload: PetiteCane.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 1793|Tải về: 11|Cấp: Thạc sĩ

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ---------------------------- nguyễn ngọc duy đánh giá sức sản xuất của đàn lợn đực giống landrace, yorkshie và master nuễi tại xí nghiệp lợn cầu diễn - từ liấm - hà nội luận văn thạc sĩ nông nghiệp chuyên ngành: chăn nuôi mã số: 60.62.40 người hướng dẫn khoa học: . nguyễn văn kiệm hà nội - 2011 lời cam đoan - tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đã được chỉ rõ nguồn gốc. tác giả nguyễn ngọc duy lời cảm ơn nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.