/ 91

ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT CỦA ĐÀN LỢN ĐỰC GIỐNG LANDRACE, YORKSHIE VÀ MASTER NUÔI TẠI XÍ NGHIỆP LỢN CẦU DIỄN - TỪ LIÊM - HÀ NỘI

Upload: PetiteCane.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 2133|Tải về: 12|Cấp: Thạc sĩ

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ---------------------------- nguyễn ngọc duy đánh giá sức sản xuất của đàn lợn đực giống landrace, yorkshie và master nuễi tại xí nghiệp lợn cầu diễn - từ liấm - hà nội luận văn thạc sĩ nông nghiệp chuyên ngành: chăn nuôi mã số: 60.62.40 người

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]