Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá thực hiện dự án: Duy trì vệ sinh trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội của công ty cổ phần Xanh

Cấp:Đại học|Lượt xem:146|Tải về:0|Số trang:83 | Ngày upload:03/09/2013

Công ty cổ phần Xanh là một công ty hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội. Mặc dù mới thành lập từ đầu năm 2004 nhưng công ty đã thể h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.