Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Đánh giá thực trạng các mô hình nông lâm kết hợp tại xã Minh tiến Huyện lục yên – tỉnh Yên Bái

phần 1 mở đầu 1.1. đặt vấn đề việt nam với tổng diện tích đất tự nhiên 330000 km, trong dó 1/3 diện tích là đất đồi núi và có 80% dân số cả nước, đặc biệt là đồ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1038|Tải về:9|Số trang:58

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: