/ 59

Đánh giá thực trạng các mô hình nông lâm kết hợp tại xã Minh tiến Huyện lục yên – tỉnh Yên Bái

Upload: VanKenNguyen.dokovn|Ngày: 15/01/2013|Lượt xem: 1346|Tải về: 11|Cấp: Đại học

phần 1 mở đầu 1.1. đặt vấn đề việt nam với tổng diện tích đất tự nhiên 330000 km, trong dó 1/3 diện tích là đất đồi núi và có 80% dân số cả nước, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số những người sống ở miền núi trung du chủ yếu lao động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp vì thế việc bảo vệ và sử dụng nguồn bền vững đất nông, lâm nghiệp giữ một vai trò vô cùng quan trọng. trước đây khi mật độ dõn sú cũn thấp người dân sống chủ yếu bằng việc chặt phá rừng và canh tác độc canh trên diện tích đất nương rẫy mà họ đã khai phá. cuối thập niên 70 và những đầu thập niên 80 sự phát triển của nông nghiệp nương rẫy đii kèm với áp lực dân số, sự phát triển của nông nghiệp thâm canh hóa học, độc canh trên quy mô...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.