Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá thực trạng các mô hình nông lâm kết hợp tại xã Minh tiến Huyện lục yên – tỉnh Yên Bái

Cấp:Đại học|Lượt xem:1353|Tải về:11|Số trang:59 | Ngày upload:15/01/2013

phần 1 mở đầu 1.1. đặt vấn đề việt nam với tổng diện tích đất tự nhiên 330000 km, trong dó 1/3 diện tích là đất đồi núi và có 80% dân số cả nước, đặc biệt là đồ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.