/ 94

Đánh giá thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và đăng ký biến động tại huyện Phú Xuyên – TP. Hà Nội

Upload: LeNgocPhuongTram.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 1154|Tải về: 10|Cấp: Đại học

phần 1 đặt vấn đề 1.1. tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu đất đai có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, là thành phần quan trọng hàng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]