/ 96

Đánh giá thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và đăng ký biến động tại huyện Phú Xuyên – TP. Hà Nội

Upload: LeNgocPhuongTram.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 848|Tải về: 9|Cấp: Đại học

phần 1 đặt vấn đề 1.1. tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu đất đai có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công trình công cộng... có thể nói đất đai là thành phần không thể thiếu được trong bất kỳ hoạt động nào của con người. chính vì vậy việc quản lý và sử dụng đất hợp lý trở thành vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của loài người. công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.