Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đánh giá tiềm năng tái sử dụng nước thải ở TPHCM

Cấp:Đại học|Lượt xem:656|Tải về:5|Số trang:14 | Ngày upload:11/08/2012

giới thiệukhái niệm tái sinh nước thải sinh hoạt hay tái sử dụng nước thải (wastewater reclaimation) đã có từ rất lâu. từ xưa, ông cha ta đã biết tái sinh nước

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.