/ 14

Đánh giá tiềm năng tái sử dụng nước thải ở TPHCM

Upload: TuyenVit.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 656|Tải về: 5|Cấp: Đại học

giới thiệukhái niệm tái sinh nước thải sinh hoạt hay tái sử dụng nước thải (wastewater reclaimation) đã có từ rất lâu. từ xưa, ông cha ta đã biết tái sinh nước thải sinh hoạt cho mục đích tưới tiêu trong nông nghiệp. những hoạt động này đã giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn nước trong thời kỳ đó. ngày nay, khi dân số và và khả năng ô nhiễm nguồn nước ngày càng tăng thì vai trò tái sử dụng nước ngày càng trở nên quan trọng hơn. tái sinh nước thải là quá trình phục hồi nước thải bỏ từ các hộ gia đình, từ các quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm có ích hơn. với các biện pháp xử lý thích hợp, nước thải có thể đáp ứng được các nhu cầu khác nhau như dội rửa toilet, làm mát trong công nghiệp, tưới tiêu trong nông nghiệp và có thể dùng để...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.