/ 65

Đánh giá tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ một số loại rau vụ đông tại Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Upload: PhamTheQuan.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 2081|Tải về: 10|Cấp: Đại học

lời cảm ơn thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cần thiết và hết sức quan trọng của mỗi sinh viên, giúp sinh viên bước đầu tiépe cận với thực tế, nhằm củng cổ và vận dụng những kiến thức mà mình đã học trong nhà trường vào trong thực tế, tạo điều kiện cho sinh viên sau khi ra trường trở thành những cán

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]