/ 98

Đánh giá tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Upload: LuongDang.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 2254|Tải về: 26|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 4 chương i cơ sở khoa học của việc sử dụng đất 6 i. khái niệm và vai trò đất đai. 6 1. khái niệm. 6 2.vai trò đất đai trong đời sống kinh tế xã hội. 6 3. phân loại đất. 8 ii. nội dung quản lý sử dụng đất 10 1. nắm vững tình hình sử dụng đất đai 10 a. điều tra, khảo sát, đánh giá v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]