Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Đánh giá tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

mục lục lời mở đầu 4 chương i cơ sở khoa học của việc sử dụng đất 6 i. khái niệm và vai trò đất đai. 6 1. khái niệm. 6 2.vai trò đất đai trong đời sống kinh tế

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1615|Tải về:18|Số trang:97

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: