/ 98

Đánh giá tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Upload: LuongDang.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 1898|Tải về: 19|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 4 chương i cơ sở khoa học của việc sử dụng đất 6 i. khái niệm và vai trò đất đai. 6 1. khái niệm. 6 2.vai trò đất đai trong đời sống kinh tế xã hội. 6 3. phân loại đất. 8 ii. nội dung quản lý sử dụng đất 10 1. nắm vững tình hình sử dụng đất đai 10 a. điều tra, khảo sát, đánh giá và phân hạng đất 10 b. thống kê đất đai 11 c. đăng ký đất đai 12 d. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 12 2. xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phân phối đất đai 12 a. xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai 12 b. về giao đất 14 c. cho thuê đất 14 d. về chuyển quyền sử dụng đất 14 e. thu hồi đất và đền bù khi thu hồi đất 15 3....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.