/ 11

Đáp án môn học Kinh tế chính trị

Upload: ChiLeHuyen.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 2501|Tải về: 6|Cấp: Đại học

kinh tế chính trị. a-thời kỳ quá độ lên cnxh ở vn: câu1:thời kỳ quá độ là gì?anh chị nhận thức thế nào về tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên cnxh và quá độ lên cnxh bá qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở vn: a)thời kỳ quá độ là gì? thời kỳ quá độ lên chủnghĩa xã hội là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc triệt để và toàn diện từ xã hội cũ sang xã hội mới-xh xhcn.về mặt kinh tế đây là thời kỳ bao gồm những mảng,những phần,những bộ phận của cntb và cnxh xen kẽ nhau,tác động với nhau,lồng vào nhau tức là thời kỳ tồn tại nhiều hình thức sở hữu về tlsx tương ứng với nó tồn tại nhiều thành phần kinh tế cả kinh tế tbcn,kinh tế xhcn,kinh tế sx hàng hoá nhỏ cùng tồn tại vừa hợp tác thống nhất vừa mâu thuẫn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.