/ 11

Đáp án môn học Kinh tế chính trị

Upload: ChiLeHuyen.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 2869|Tải về: 11|Cấp: Đại học

kinh tế chính trị. a-thời kỳ quá độ lên cnxh ở vn: câu1:thời kỳ quá độ là gì?anh chị nhận thức thế nào về tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên cnxh và quá độ lên cnxh bá qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở vn: a)thời kỳ quá độ là gì? thời kỳ quá độ lên chủnghĩa xã hội là thời kỳ cải biến cách mạ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]