/ 13

Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội có sự phân chia giai cấp.

Upload: NguyenThiNhaNhi.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1925|Tải về: 3|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động của các giai cấp và tầng líp bị trị, chiếm đoạt của cải xã hội vào tay mình. các giai cấp, tầng líp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động mà họ còn bị áp bức về chính trị, xã hội và tinh thần. không có sự bình đẳ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]