Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

DẠY HỌC KỊCH BẢN VĂN HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI

Cấp:Đại học|Lượt xem:204|Tải về:2|Số trang:100 | Ngày upload:15/11/2013

Giáo dục hiện nay luôn được quan tâm hàng đầu. Việc đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường phổ thông trong đó có đổi mới phương pháp dạy học văn theo tinh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.