Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Dạy học nội dung “Tổ hợp - xác suất” ở lớp 11 theo hƣớng phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh

Dạy học nội dung “Tổ hợp - xác suất” ở lớp 11 theo hƣớng phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1065|Tải về:16|Số trang:106

Thông tin tài liệu

Cấp:

Chuyên mục:

Trường: Đại học Thái Nguyên

Ngày tạo: