/ 70

Đẩy mạnh hoạt động Marketing tại ngân hàng AGRIBANK

Upload: KimChiHo.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 2754|Tải về: 24|Cấp: Đại học

lời nói đầu trong nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào thì các tổ huy động các khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế, hoạt động của các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn đã chức tín dụng luôn đóng vai trò quan trọng. bằng việc đưa đến những người vay tiền để họ đầu tư sinh lời đảm bảo cho nền kinh tế vận hành nhịp nhàng và có hiệu quả. chính vì vậy, kết quả huy động vốn của tổ chức tín dụng cao hay thấp, có ảnh hưởng không chỉ tới doanh nghiệp, tới sự tồn tại và phát triển của bản thân tổ chức tín dụng mà nã còn tác động trực tiếp đến nền kinh tế, đặc biệt là đối với nền kinh tế nước ta đang trong quá trình đổi mới. hoà mình với công việc đổi mới chung của đất nước, ngành ngân hàng đã vượt qua không...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.