Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng nông sản chủ chốt của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà trên thị trường Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:790|Tải về:1|Số trang:49 | Ngày upload:22/11/2011

chương 1: tổng quan nghiên cứu đề tài " đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng nông sản chủ chốt của công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hà trấn thị trường

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.