Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng nông sản chủ chốt của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà trên thị trường Hà Nội

chương 1: tổng quan nghiên cứu đề tài " đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng nông sản chủ chốt của công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hà trấn thị trường

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:707|Tải về:1|Số trang:49

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Thương Mại

Ngày tạo: