Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Dạy tiết luyện tập phát huy tính tích cực với mọi đối tượng học sinh – môn toán 8

Cấp:Đại học|Lượt xem:349|Tải về:0|Số trang:22 | Ngày upload:15/11/2013

Cùng với việc đổi mới phương pháp là việc đưa vào sách giáo khoa nhiều tiết luyện tập với số lượng dạng bài tập phong phú hơn. Bên cạnh v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.