Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

đề án chia tách trường, thành lập trường tiểu học &thcs

Cấp:Đại học|Lượt xem:1244|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

khái quát tình hình địa phương, quy mô trường lớp, học sinh, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ giáo viên ở trường dự kiến chia tách, thành lập mới trong năm 2011

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.