Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Đề án môn học kiểm toán tài chính

mục lục trang mục lục 1 lời nói đầu 2 phần i:yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên 4 i. khái niệm kiểm toán viên 4 ii. yêu cầu đối với kiểm toán

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:725|Tải về:0|Số trang:42

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: