/ 25

Đề án: Sử dụng quy trình lập kế hoạch để lập kế hoạch quản lý khả năng thanh toán trong Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà

Upload: HungTranVan.dokovn|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 333|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Đề án mĩn học SV: Đoàn Thùy Dương MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁNTRONG DOANH NGHIỆP 2 I Khái niệm về khả năng thanh toán trong doanh nghiêp (solvency): 2 II Ý nghĩa của khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp: 2 1 Cân bằng tài chính (financial equilibrium): 2 2

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]