Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đề án: thực trạng, cơ hội và khó khăn của ngành du lịch khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO

Cấp:Đại học|Lượt xem:93|Tải về:0|Số trang:25 | Ngày upload:18/02/2014

Ngày nay du lịch được coi là một ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều nước trên thế giới. Du lịch được coi là ngành công nghiệp không khói,thân thiện với môi tr

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.