/ 25

Đề án: thực trạng, cơ hội và khó khăn của ngành du lịch khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO

Upload: QuynhPhan.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 248|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Ngày nay du lịch được coi là một ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều nước trên thế giới. Du lịch được coi là ngành công nghiệp không khói,thân thiện với môi trường và có khả năng giúp cho nền kinh tế phát triển một cách đòng đều, toàn diện. Theo dự báo cua tổ chức thương mại thế giới WTO,hàng năm n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]