/ 17

Đề án: Vận dụng học thuyết Maslow trong việc tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp

Upload: CuongDo.dokovn|Ngày: 19/01/2014|Lượt xem: 1255|Tải về: 13|Cấp: Đại học

Động lực lao động là sự khao khát và tự nguyện cống hiến của người lao động để tăng cường lỗ lực nhằm hướng tới việc đạt được mục tiêu của tổ chức .. Tạo động lực lao động là các chính sách , biện pháp , thủ thuật của người lãnh đạo và quản lý tác động đến người lao động nhằm tạo cho họ có động lực

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]