Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Đề cương bài giảng thực hành Kế toán

đề cương bài giảng thực hành phần 1 và 2: - tổ chức công tác kế toán - kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 2.1. mục đích - giúp sinh viên nắm được kiến thức mộ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1114|Tải về:11|Số trang:162

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: