/ 163

Đề cương bài giảng thực hành Kế toán

Upload: MinhphuongHuynh.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 1373|Tải về: 12|Cấp: Đại học

đề cương bài giảng thực hành phần 1 và 2: - tổ chức công tác kế toán - kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 2.1. mục đích - giúp sinh viên nắm được kiến thức một cách chắc chắn sau khi đã học lý thuyết về tổ chức công tác kế toán tiờnhiều mặt, tiền gửi ngân hàng, từ đó biết vận dụng kiến thức trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp. - tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với việc quan sát, đi đến biết và hiểu về tổ chức bộ máy kế toán, chứng từ kế toán, trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán cũng như ghi sổ kế toán của phần hành kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. 2.2. yêu cầu - hướng dẫn sinh viên biết và hiểu được mô hình tổ chức bộ máy kế toán, cách lập cũng như thủ tục cần thiết...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.