Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đề cương bài giảng thực hành Kế toán

Cấp:Đại học|Lượt xem:1381|Tải về:12|Số trang:163 | Ngày upload:15/10/2012

đề cương bài giảng thực hành phần 1 và 2: - tổ chức công tác kế toán - kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 2.1. mục đích - giúp sinh viên nắm được kiến thức mộ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.