/ 23

Đề cương chi tiết công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp

Upload: VietsunVinh.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 6642|Tải về: 36|Cấp: Đại học

chương 1: cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực trong tổ chức. i. một số khái niệm cơ bản liên quan đến hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực 1. nhân lực có nhiều cách tiếp cận khác nhau và cách định nghĩa khác nhau: * tiếp cận dựa trên khả năng lao động của con người * tiếp cận dựa trên trạng thái hoạt động của con người * tiếp cận dựa trên độ tuổi lao động và khả năng hoạt động kinh tế * tiếo cận dưạ tên khả năng lao động và giới hạn tuổi * nguồn nhân lực của một tổ chức ( nguồn: giáo trình kinh tế nguồn nhân lực) 2. tuyển dụng 2.1. tuyển mộ ( nguồn: giáo trình quản trị nhân lực 2.2. tuyển chọn nguồn: giáo trình quản trị nhân lực ) 2.3. tuyển dụng ( nguồn: sách quản lí doanh nhân 360 độ) ii. các yếu tố...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.