Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Đề cương chi tiết công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp

chương 1: cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực trong tổ chức. i. một số khái niệm cơ bản liên quan đến hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực 1. nhân lực

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:5923|Tải về:30|Số trang:23

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: