Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đề cương chi tiết công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp

Cấp:Đại học|Lượt xem:6651|Tải về:36|Số trang:23 | Ngày upload:22/11/2011

chương 1: cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực trong tổ chức. i. một số khái niệm cơ bản liên quan đến hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực 1. nhân lực

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.