Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

đề kiểm tra 45 phút môn lịch sử 12

Cấp:Đại học|Lượt xem:1525|Tải về:1|Số trang:5 | Ngày upload:15/10/2012

đề kiểm tra 45' môn lịch sử 12 câu 1 : ngày 20-01-1949, quân giải phóng látxavông được thành lập : a. khămtay xiphănđon chỉ huy. b. cayxỏn phôvihản chỉ huy. c.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.