Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ 5 TUỔI

Cấp:Đại học|Lượt xem:545|Tải về:4|Số trang:8 | Ngày upload:15/11/2013

Đổi mới môi trường giáo dục, tạo cơ hội cho trẻ chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng theo trình độ khả năng của mỗi cá nhân, trẻ là một trong những tiêu chí của

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.