Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đề tài TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY AMWAY

Cấp:Đại học|Lượt xem:1883|Tải về:16|Số trang:13 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

đề tài: tìm hiểu về công ty amway tập đoàn amway là một phần của gia đình alticor, điều hành cá nhân bởi ông devos và gia đình van andel. amway được thành lập

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.