Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đề tài xác lập đơn vị hành chính cấp huyện

Cấp:Đại học|Lượt xem:212|Tải về:1|Số trang:62 | Ngày upload:11/08/2012

một trong những đặc trưng quan trọng của nhà nước đó là sự phân chia quốc gia thành các đơn vị hành chính lãnh thổ. sự phân chia lãnh thổ quốc gia ở các quốc gi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.