/ 62

Đề tài xác lập đơn vị hành chính cấp huyện

Upload: NghiaNgo.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 364|Tải về: 1|Cấp: Đại học

một trong những đặc trưng quan trọng của nhà nước đó là sự phân chia quốc gia thành các đơn vị hành chính lãnh thổ. sự phân chia lãnh thổ quốc gia ở các quốc gia đều dựa trên những tiêu chí, những đặc trưng nhất định về tự nhiên, các điều kiện kinh tế - xã hội, yếu tố dân cư, lịch sử, văn hóa. tổ ch

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]