Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Điện lực Hoàng Mai – Công ty Điện lực Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:1919|Tải về:4|Số trang:14 | Ngày upload:22/11/2011

lời mở đầu trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có sự chuyển đổi rõ rệt, đó là quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.