Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Điều tra tình hình dịch tể bệnh tụ huyết trùng trâu, bò ở xã Xuân Mỹ huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh và đề xuất một số biện pháp phòng trừ bệnh

Cấp:Đại học|Lượt xem:1268|Tải về:3|Số trang:49 | Ngày upload:28/01/2013

lời cảm ơn! thực hiện phương châm giáo dục của đảng học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội, nhằm tạo điều kiện cho cá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.