Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Định hướng phát triển ngành du lịch Cần Thơ đến năm 2020

Cấp:Đại học|Lượt xem:860|Tải về:2|Số trang:122 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

lời nói đầu i). lý do chọn đề tài: vấn đề xác định cho mình hướng đi, một chiến lược phát triển riêng của ngành du lịch cần thơ được chọn làm đề tài nghiên cứu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.