/ 99

Định hướng phát triển ngành du lịch Cần Thơ đến năm 2020

Upload: AnhPhuongLeTran.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1129|Tải về: 6|Cấp: Đại học

lời nói đầu i). lý do chọn đề tài: vấn đề xác định cho mình hướng đi, một chiến lược phát triển riêng của ngành du lịch cần thơ được chọn làm đề tài nghiên cứu của luận văn này vì những lý do sau: một là, toàn cầu hóa kinh tế là xu hướng tất yếu đang diễn ra trên thế giới, chi phối tất cả các nền k

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]