/ 64

Định hướng và giải pháp thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Bắc Giang

Upload: ShellyMoon.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1591|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời nói đầu phát triển công nghiệp nông thôn là một nội dung trọng yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn nước ta và đang là một nhu cầu hết sức bức bách của bắc giang. thực tiễn đã chỉ rõ: nếu chỉ dùa vào nông nghiệp thuần nông, độc canh cây lúa thì kinh tế tỉnh bắc giang khôn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]