Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Định tuyến trong mạng cảm biến không dây (WSN)

Cấp:Đại học|Lượt xem:1679|Tải về:11|Số trang:41 | Ngày upload:11/08/2012

khái niệm mạng cảm biến, đặc biệt là định tuyến trong mạng cảm biến không dây tương đối lạ lẫm đối với nhiều người làm việc trong lĩnh vực viễn thông. chuyên đề

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.