Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Định tuyến trong mạng cảm biến không dây (WSN)

khái niệm mạng cảm biến, đặc biệt là định tuyến trong mạng cảm biến không dây tương đối lạ lẫm đối với nhiều người làm việc trong lĩnh vực viễn thông. chuyên đề

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1367|Tải về:10|Số trang:41

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: